Tähetund 2010

BETTI ALVERILE PÜHENDATUD XVIII LUULEPÄEVADE “TÄHETUND” PARIMAD

GRAND PRIX -Kolga Kohal-olijad „Eskapoloogia“ juh Terje Varul

LAUREAAT – Hugo Treffneri Gümnaasium, “Muinasjutt Tiigrimaast“, juhendaja Liisa Tagel

LAUREAAT – Jõgeva Gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja, “Vana aja muinaslood“, juhendaja Lianne Saage-Vahur

LAUREAAT – KutiMuti Stuudio, “Sõnade sülemitesse, sülimite süsteemidekivikõue köhatades Põgeneva vaba lapse Rootsi Selaviste salatee priiusele“, juhedaja Tiiu Mägi

Lavastajapreemia – Tiina Rumm, Rakvere Linnanoorte Näitetrupp

Parim naisnäitleja – Liisa Saaremäel, Saarema Ühisgümnaasiumi Krevera

Parim meesnäitleja – Mihkel Schasmin, Jõgeva Gümnaasium Liblikapüüdja

ERIPREEMIAD

Tundesiiruse eripreemia – Rakvere Reaalgümnaasiumi LMS Karla (juh Tiina Kippel)

Ohutunde teadvustamise eripreemia – Viljandi Maagümnaasiumi „Rudiment“ (juh Andres Linnupuu)

Kujunduse eripreemia – Rakvere Linnanoorte Näitetrupp (juh Tiina Rumm)

Üllatav tekstivalik – Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi Näitetrupp (juh Mart Usin)

Nüansirikkus etenduses – Saaremaa Ühisgümnaasiumi Krevera (juh Rita Ilves)

Pagulasmentaliteedi kujutamise eest – Kuusalu Keskkooli trupp Kõik Kordub (juh Saima Kallionsivu)

Sotsiaalse valulävi eripreemia – Tarvastu Gümnaasium (juh Andres Linnupuu)

Tundliku muusikalise kujunduse eest – Henri Maalmann, Ülenurme Gümnaasium

Luuletaja kehastamise eripreemia – Birgit Kerb, Nõo Reaalgümnaasium

Väljendusselguse eripreemia – Lauri Mäesepp Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel

Lootuse eripreemia väikesele vaprale viiuldajale – Elisabeth Tiffany Lepik, Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel

AJAKAVA

REEDE, 19. NOVEMBER 2010

12.00 Betti Alverile pühendatud XVIII luulepäevade TÄHETUND avamine

Jõgeva Kultuurikeskuses

12.30 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Aja looliselt” (K.Lepik), Jõhvi Gümnaasium, juhendajad Natalie Neigla ja Voldemar Berelkovski

 • “See aasta teisiti…tiu-tiu” (H.Visnapuu, G.Suits, A.Alliksaar), Türi Majandusgümnaasiumi näitering, juhendaja Ene Hunt

 • “Mis teate teie sellest?” (A. Viirlaid), Rakvere Gümnaasiumi Teatriansambel, juhendaja Aili Teedla

 • “me eksleme maailma rajus” (H.Visnapuu), Ülenurme Gümnaasium, juhendaja Ive Porkon

 • “Kolme otsaga köis” (T.Lehtmets “Viimane tund”), Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi Näitetrupp, juhendaja Mart Usin

14.00 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Kõiksuse lapsed” (I. Laaman), Põltsamaa Kultuurikeskuse noorte näitering Viribus Unitis, juhendaja Keiu Kess

 • “Muinasjutt Tiigrimaast” (K.Lepik ja I.Laaban), Hugo Treffneri Gümnaasiumi trupp Naaber Varjus, juhendaja Liisa Tagel

 • “Tulevik ja minevik” (A.Alliksaar, J. Ellmann, Karjakma), U.N.T. (Uru Noorteteater), juhendaja Karl Jakob Marken

 • “Vana aja muinaslood” (K.Lepik, A.Vihalemm), Jõgeva Gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja, juhendaja Lianne Saage-Vahur

15.00 – 16.00 Lõunasöök koolimajas

16.00 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Homme on pulmapäev” (K.Lepik, K.Ristikivi, M.Under, H.Visnapuu, B.Kangro), Saaremaa Ühisgümnaasiumi Krevera, juhendaja Rita Ilves

 • “Üle merevee …” (K.Kailu, A.Vihalemm, H. Lepson-Kiik, K.Lepik, I. Laaban, B. Kangro, I. Grünthal, I. Laaman, J. Maata, J. J. Kalmholm Kalmusaar), Kuusalu Keskkooli trupp Kõik Kordub

 • juhendaja Saima Kallionsivu

 • “Looja otsingutel” (A.Vihalemm), Nõo Reaalgümnaasiumi luuletrupp, juhendaja Heily Soosaar

 • “Sõnade sülemitesse, sülemite süsteemidesse kivikõueköhatades. Põgeneva vaba lapse Rroosi Selaviste salatee priiusele” (I. Laaban), KutiMuti Stuudio, juhendaja Tiiu Mägi

17.30 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Eskapoloogia” (I. Laaban), Kolga Kohal-olijad, juhendaja Terje Varul

 • “Mängivad pillid, kuu on vees…” (K.Ristikivi), Tallinna 32. Keskkooli Nimetud, juhendaja Marika Reinmann

 • “Minu Eesti”, (B.Kangro, K.Lepik, õpilaste omalooming), Tarvastu Gümnaasium, juhendaja Andres Linnupuu

 • “Ta sureb ja sünnib uuesti”, (I.Laaman, K.Lepik, S.Ekbaum, I.Ivask, I.Laaban), C.R.Jakobsoni nim Gümnaasiumi väitlusklubi, juhendajad Juta Klettenberg ja Ave Alvre

19.00 Mälestushetk Betti Alveri pargis

19.30 – 20.30 Õhtusöök koolimajas

20.30 Pidu kooli aulas

20.30 Juhendajate ja žürii arutelu

LAUPÄEV, 20. NOVEMBER 2010

09.00 – 10.00 Hommikusöök koolimajas

10.00 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Ma näen sind” (M. Under, B. Kangro), Rakvere Linnanoorte Näitetrupp, juhendaja Tiina Rumm

 • “Saunateemaline dramatiseering Lihula Teataja ainetel” (I.Laaban, G.Suits), Tartu Noorte Teatritehas, juhendajad Oliver Taul ja Piret Karro

 • “Kodulootund” (Eerik Purje riimtekstid), Paldiski Gümnaasium, juhendaja Birgitta Tints

 • “Mina olen pärit”, (V. Grünthal, K.Ristikivi, I.Laaman, U.Karuks, A.Vihalemm, K.Lepik), Rakvere Reaalgümnaasiumi LMS Karla, juhendaja Tiina Kippel

11.30 Luuleetendused Jõgeva Kultuurikeskuses

 • “Värvilised laulud” (K. Lepik), Saaremaa Ühisgümnaasiumi Kreisis, juhendaja Sirje Kreisman

 • “Plaan B”, (A.Este, Kystilla, K.Tähtse, I.Laaman, K.Lepik, M.Under), Viljandi Maagümnaasiumi Rudiment, juhendaja Andres Linnupuu

 • “Kerkokell”, (G.Suits), Jõgeva Gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja, juhendaja Lianne Saage-Vahur

14.00 – 15.00 Lõunasöök koolimajas

15.00 Kontsert Jõgeva Gümnaasiumis

16.00 Luulepäevade “Tähetund” lõpetamine Jõgeva Kultuurikeskuses

KUTSE

Teispool metsi, teispool järvi,
teispool rabasid, mis roostevärvi,
teispool merd, kus murdub mõtte tüür –
kerkib müür …
Teispool müüri mitte keegi
meile laternat ei süüta,
müüri taha ükski värav meid ei vii.
Sinna, sinna lendab luule läbi öö ja ärkab üles
musta ummikmüüri unest Uue Looja süles …

( Betti Alver)

Armas luule- ja teatrisõber.

Ootame Sind taas Jõgevale,

Betti Alverile pühendatud 18. luulepäevadele “Tähetund“, mis toimuvad 19. – 20. novembril 2010.

Sel aastal on teema Eesti pagulasluule, see tähendab, et etendus peaks olema kokku pandud paguluses elanud või elavate eesti luuletajate loomingust. Etenduse maksimaalne pikkus võib olla kuni 15 minutit.

Oma osalusest palume teada anda hiljemalt 1. novembriks: Maimu Valdmann maimu.valdmann@joggym.edu.ee 518 5801,

Lianne Saage Vahur ne299a@estpak.ee 517 9056.

Edasine info ja ankeet saab olema Jõgeva Gümnaasiumi kodulehel www.joggym.edu.ee