Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevad 2022

Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevad 2022

XXV üleriigilise koolinoorte vokaalansamblite konkursi juhend


Aeg
23.aprill 2022
Avamine 23. aprillil kell 11.00 Jõgeva Kultuurikeskuses.
Lõpetamine – 23.aprillil orienteeruvalt kell 19.30 Jõgeva Kultuurikeskuses.


Esinemispaik
Jõgeva Kultuurikeskus.


Osavõtjad
Olenemata tegutsemise kohast, võivad osa võtta kõik koolinoorte ansamblid.
Võisteldakse neljas vanusegrupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX ja X-XII klass. Koolinoortel oma vanusegrupist vanemate lauljate kasutamine ei ole lubatud, nooremate aga küll. Koosseisu järgi liigitame ansamblid kolme gruppi: poiste- (mees-), tütarlaste- (neidude-)ja segaansamblid. 
Laupäeval IV – VII klass ja VIII-XII klass.


Tingimused

 • Ansambel koosneb vähemalt kolmest lauljast, ülemine piir on 12 lauljat

 • Laulda tuleb ilma mikrofonideta

Esitada tuleb kaks laulu eesti keeles! Üks neist a cappella.
Laulude saateks fonosid mitte kasutada!


Hindamine

Hinnatakse esinemiskultuuri, kunstilist taset, intonatsiooni ja sisulist väärtust. Tähtis on jõukohane repertuaar ja laulu sobivus vanusegrupile. Hindab Suur Kõrv, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse välja laureaaditiitel parimale ansambli liigile. Vastava taseme puudumise korral on žüriil õigus jätta auhind välja andmata. Lisaks kuulutatakse välja mitmeid eripreemiaid. Kõigi osalejate hulgast valitakse välja üks üldvõitja (Grand prix).


Ööbimine

Ööbimist Jõgeval seekord ei toimu!


Toitlustamine

Toimub Jõgeva Kultuurikeskuse keldris. Kokku 2 toidukorda - lõuna- ja õhtusöök.


Osavõtutasu

Iga laulja ja juhendaja kohta 15 EUR-i. Osavõtumaks on kohustuslik kõigile olenemata kohalviibitavast ajast.

Osavõtumaks tasuda MTÜ Tähetund pangakontole EE791010220203811222 või maksta kohapeal.
Arve saamiseks saata vastav soov koos andmetega (osalejate arv, arve maksja/saaja ning kellele saata arve) e-mailile
info@tahetund.eu.


Registreerimine

Registreerimine kestis kuni 1. aprillini 2022.

TULEMUSED


25. ÜLERIIGILISE VOKAALANSAMBLITE KONKURSI GRAND PRIX 2022

Põlva Muusikakooli neidude ansambel DeViis
juhendaja Riivo Jõgi


LAUREAADID – 2022

IV – V klass

I Laulustuudio Laulupesa tütarlaste ansambel VÄIKESED TÄHED
juhendaja Triin Norman


II Saue Muusikakooli Saue Poistekoori 4.-5. kl ansambel
juhendaja Elviira Alamaa


III Türi Põhikooli segaansambel A, B, C
juhendaja Tea Saar


VI - VII klass

I Laulustuudio Laulupesa tütarlaste ansambel LAULULILLED
juhendaja Triin Norman


II Erahuvialakool Meero Muusik tütarlaste ansambel NÖÖP
juhendaja Anu Lõhmus


III Saue Muusikakooli Saue Poistekoori 6.-7. kl ansambel
juhendaja Elviira Alamaa


VIII – IX klass

I Laulustuudio Laulupesa neidude ansambel SÕBRAD
juhendaja Triin Norman


III Kehra Kunstidekooli Heli Laulustuudio segaansambel
juhendaja Heli Karu


X – XII klass
III Paide Muusika- ja Teatrimaja neidude ansambel
juhendaja Tiina Kivimäe


ERITUNNUSTUSED – 2022

Eripreemia meheliku toetuse eest HENDRIK LILLSOO

Eripreemia laulu vundamendi hoolsa hoidmise eest MATILDA KOOR

ENMT eripreemia ekspressiivse vokaali ja emotsiooni eest ROOSI PÕLLU

Eripreemia ETNO-eri Pärnu Mai Kooli segaansambel Mai Maiad
juhendaja Margrit Kits

Eripreemia „Ei saa mitte vaiki olla” seade eest RIIVO JÕGI

Geniaalse juhendaja eripreemia TRIIN NORMAN

Alo Mattiisenile pühendatud XXV muusikapäevade raames toimunud
ÜLERIIGILISE VOKAALANSAMBLITE KONKURSI ÜLDTULEMUSED 23.04.2022 Jõgeval


IV – V klass

1. Laulustuudio Laulupesa tütarlaste ansambel VÄIKESED TÄHED 9,13

2. Saue Muusikakooli Saue Poistekoori 4.-5. kl ansambel 8,19

3. Türi Põhikooli segaansambel A, B, C 8,13

4. Pärnu Mai Kooli segaansambel MAI MAIAD 7,19

5. Erahuvialakool Meero Muusik tütarlaste ansambel NÖÖBIKE 6,19

6. Aruküla Põhikooli tütarlaste ansambel VIISIVIIELISED 5,75

7. Paide Muusika- ja Teatrimaja tütarlaste ansambel VIIENDIKUD 4,94


VI – VII klass

1. Laulustuudio Laulupesa tütarlaste ansambel LAULULILLED 8,69

2. Erahuvialakool Meero Muusik tütarlaste ansambel NÖÖP 8,13

3. Saue Muusikakooli Saue Poistekoori 6.-7.kl ansambel 6,00


VIII – IX klass

1. Laulustuudio Laulupesa neidude ansambel SÕBRAD 9,88

2. Kehra Kunstidekooli Heli Laulustuudio segaansambel 6,81

3. Erahuvialakool Meero Muusik neidude ansambel MARTAD 6,31

4. Saue Muusikakooli Saue Noorte Meeste Koori 8. kl ansambel 4,25


X – XII klass

1. Põlva Muusikakooli neidude ansambel DeViis 10,00

2. Paide Muusika- ja Teatrimaja neidude ansambel 7,31

3. Erahuvialakooli Meero Muusik neidude ansambel ISELOOMAD 6,19

4. Saue Muusikakooli Saue Noorte Meeste Koori ansambel 6,00

5. Rae Huvialakooli neidude ansambel HELILASED 4,63

AJAKAVA

Laupäev, 23. aprill 2022

11:00 Üleriigilise noorte vokaalansamblite konkursi avamine

11:30 I kontsert IV – V kl ja VI – VII kl


IV – V kl

 1. Paide muusika- ja Teatrimaja muusikastuudio

Tütarlaste ansambel VIIENDIKUD

Juhendaja Sirje Grauberg


 1. Aruküla Põhikool

Tütarlaste ansambel VIISIVIIELISED

Juhendaja Külli Ovir


 1. Saue Muusikakool

Saue Poistekoori 4.-5.kl ansambel

Juhendaja Elviira Alamaa


 1. Erahuvialakool Meero Muusik

Tütarlaste ansambel NÖÖBIKE

Juhendaja Anu Lõhmus


 1. Laulustuudio Laulupesa

Tütarlaste ansambel VÄIKESED TÄHED

Juhendaja Triin Norman


 1. Pärnu Mai Kool

Segaansambel MAI MAIAD

Juhendaja Margrit Kits


 1. Türi Põhikool

Segaansambel ABC

Juhendaja Tea Saar

VI – VII kl


 1. Saue Muusikakool

Saue Poistekoori 6.-7.kl ansambel

Juhendaja Elviira Alamaa


 1. Laulustuudio Laulupesa

Tütarlaste ansambel LAULULILLED

Juhendaja Triin Norman


 1. Erahuvialakool Meero Muusik

Tütarlaste ansambel NÖÖP

Juhendaja Anu Lõhmus


13:00 Lõunasöök

14:30 II kontsert VIII – IX kl


 1. Kehra Kunstidekool

Heli Laulustuudio segaansambel

Juhendaja Heli Karu


 1. Saue Muusikakool

Saue Noorte Meeste Koori 8. kl ansambel

Juhendaja Elviira Alamaa


 1. Laulustuudio Laulupesa

Neidude ansambel SÕBRAD

Juhendaja Triin Norman


 1. Erahuvialakool Meero Muusik

Neidude ansambel MARTAD

Juhendaja Vivi Maar


15:30 III kontsert


X – XII kl ja kuni 26-aastased


 1. Paide Muusika- ja Teatrimaja

Neidude ansambel

Juhendaja Tiina Kivimäe


 1. Rae Huvialakool

Neidude ansambel HELILASED

Juhendaja Külli Ovir


 1. Erahuvialakool Meero Muusik

Neidude ansambel INDIGO

Juhendaja Viveli Maar


 1. Põlva Muusikakool

Neidude ansambel DeViis

Juhendaja Riivo Jõgi


 1. Saue Muusikakool

Saue Noorte Meeste Koori ansambel

Juhendaja Elviira Alamaa


 1. Erahuvialakool Meero Muusik

Neidude ansambel ISELOOMAD

Juhendaja Anu Lõhmus


17:00 Õhtusöök


18.00 tantsuetendus „Näärmed”

Viljandi Jakobsoni Kooli (VJK) Balletistuudio

muusika Alo Mattiisen

tantsuseaded Katrin Hommik ja Marit Neering


18:30 Rahvusooper Estonia poistekoori meeskvinett

Juhendaja Riivo Jõgi


19:30 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi lõpetamine ja autasustamine

Avamisel ja lõpetamisel laulame kõik koos ühe Alo Mattiiseni laulu. Traditsiooniliselt on selleks laul muusikalist "Väike merineitsi" – Proloog-epiloog.

proloog-1 (1).pdf

Info 

Maret Oja  
viiskoori@gmail.com 
5202244

www.tahetund.eu

Kohtumiseni Jõgeval!