KONTAKT

Oli 23. november ja aasta 2011. Betti Alveri 105. sünniaastapäev. Jõgeva Gümnaasiumi teise korruse õpetajate toas said sel sügisõhtul kokku Maimu Valdmanni eestvedamisel mõttekaaslased ja kultuurisõbrad. Kõigi koosolijate silmis ja südameis vaid üks soov – hoida ja säilitada Betti Alveri ning Alo Mattiiseni mälestust Jõgeval. Sel õhtul sai koostatud põhikirja esimene versioon, määratud juhatus ja juhatuse esimees, kuid mis peamine, sai ühiselt kinnitatud soovi ja vajadust jätkata juba ligi 20 aastat Jõgeva kultuurimaastikku kujundanud tegevusi. Aastate jooksul on Betti Alveri vaimu ja vaimsust Jõgeval hoidnud nii SA Betti Alveri Fond kui Jõgeva Gümnaasium. Seoses struktuuriliste muudatustega Jõgeva kultuuri- ja hariduselu organiseerimises saigi loodud Tähetund MTÜ. Nii võib vist julgelt ütelda, et Tähetund MTÜ kannab endas SA Betti Alveri Fondi ja Jõgeva Gümnaasiumi väärtusi ja kohustusi. On ju meie põhieesmärgiks hoida, säilitada ja kanda edasi kõike seda head, mida suure vaevaga juba aastaid tehtud ning arendatud on. Ja kuigi nimed ja rollid organisatsioonidel muutuvad, on Jõgeva kultuurielu tähtsündmuste eestvedajateks ikka need samad väsimatud hinged, kes juba aastaid ja vaat, et aastakümneidki tagasi sellele kõigele hoo sisse andsid. Betti Alveri luulepäevade eest hoolitsevad kooliteater Liblikapüüdja muinasjutuline juhendaja Lianne Saage-Vahur ning Alo Mattiiseni muusikanädalat veab legendaarne muusikaõpetaja ning koorijuht Maret Oja. Kõige selle rõõmu ja raskuse juures panebki Tähetund MTÜ alla oma toetava õla.

MITTETULUNDUSÜHING TÄHETUND
Rohu tn 10, Jõgeva linn, Jõgeva vald, Jõgeva maakond, 48307
Eesti/Estonia
Registrikood 80337328
info@tahetund.eu
EE791010220203811222 /SEB/

OLULISED KONTAKTISIKUD

Lianne Saage-Vahur
(Tähetund MTÜ juhatuse liige, luulepäevade “Tähetund” ja “Tuulelapsed” ning Ranna kooliteatrite suvekooli peakorraldaja)
Tel: +372 517 9056
E-post:
lianne@aasa21.ee


Maret Oja
(Alo Mattiisenile pühendatud vokaalansamblite konkursi ning muusikanädala peakorraldaja)
Tel: +372 520 2244
E-post:
viiskoori@gmail.com


Sten Siirak
(Tähetund MTÜ juhatuse liige, Jõgevamaa etlejate konkurssi peakorraldaja, turundus)
Tel: +372 5348 0981
E-post:
sten@tahetund.eu


Anna-Maria Vahur
(Tähetund MTÜ juhatuse liige)
E-post:
annamaria.vahur@gmail.com


Kaja Pärtels
(Tähetund MTÜ arved)
E-post:
info@tahetund.eu
Tel: +372 511 0327


Maimu Valdmann
(Tähetund MTÜ arhiivi koostaja)
E-post:
valdmannmaimu@gmail.com
Tel: +372 518 5801