Oli 23. november ja aasta 2011. Betti Alveri 105. sünniaastapäev. Jõgeva Gümnaasiumi teise korruse õpetajate toas said sel sügisõhtul kokku... (loe edasi)

...Maimu Valdmanni eestvedamisel mõttekaaslased ja kultuurisõbrad. Kõigi koosolijate silmis ja südameis vaid üks soov – hoida ja säilitada Betti Alveri ning Alo Mattiiseni mälestust Jõgeval. Sel õhtul sai koostatud põhikirja esimene versioon, määratud juhatus ja juhatuse esimees, kuid mis peamine, sai ühiselt kinnitatud soovi ja vajadust jätkata juba ligi 20 aastat Jõgeva kultuurimaastikku kujundanud tegevusi. Aastate jooksul on Betti Alveri vaimu ja vaimsust Jõgeval hoidnud nii SA Betti Alveri Fond kui Jõgeva Gümnaasium. Seoses struktuuriliste muudatustega Jõgeva kultuuri- ja hariduselu organiseerimises saigi loodud Tähetund MTÜ. Nii võib vist julgelt ütelda, et Tähetund MTÜ kannab endas SA Betti Alveri Fondi ja Jõgeva Gümnaasiumi väärtusi ja kohustusi. On ju meie põhieesmärgiks hoida, säilitada ja kanda edasi kõike seda head, mida suure vaevaga juba aastaid tehtud ning arendatud on. 

Ja kuigi nimed ja rollid organisatsioonidel muutuvad, on Jõgeva kultuurielu tähtsündmuste eestvedajateks ikka need samad väsimatud hinged, kes juba aastaid ja vaat, et aastakümneidki tagasi sellele kõigele hoo sisse andsid. Betti Alveri luulepäevadele ja Kooliteatrite suvekoolile Rannal pani aluse kooliteater Liblikapüüdja muinasjutuline juhendaja Lianne Saage-Vahur. Tänaseks on sündmuste korraldamised ja tema mälestuse hoidmise üle võtnud tema endised õpilased ja noored kultuurikorraldajad Sten Siirak ja Joosep Katt. Alo Mattiiseni muusikanädalat veab legendaarne muusikaõpetaja ning koorijuht Maret Oja. Jõgevamaa piirkondlikku etlejate konkursi eest vastutab Kadi Värnik. 

Kõige selle rõõmu ja raskuse juures panebki Tähetund MTÜ alla oma toetava õla.

TULEVASED SÜNDMUSED

TOIMUNUD SÜNDMUSED