Alo 2008

ALO MATTIISENILE PÜHENDATUD ÜLERIIGILISE ANSAMBLITE KONKURSI PARIMAD 2008

GRAND PRIX – KG HUVIKOOL INSPIRA meesansambel JEPPS, juhendaja Veikko Lehto


LAUREAADID:


IV- V klass


VI – VII klass


VIII – IX klass


X – XII klass – segaansamblid


X – XII klass – neidude ansamblid


X – XII klass – meesansamblid


ERITUNNUSTUSED – 2008


Muusikaõpetajate Liidu eriauhinnad:

XII ÜLERIIGILISE KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE KONKURSI JUHEND

Aeg: 9.-10. märts 2007, algus kell 12.00
Koht: Jõgeva Gümnaasium, Rohu 10, 48307 Jõgeva
Esinemispaik: Jõgeva Gümnaasiumi aula, kus on hea akustika ja lava ees on astmed. Korralik helitehnika ja valgustus.


Osavõtjad

Olenemata tegutsemise kohast, võivad osa võtta kõik koolinoorte ansamblid. Osavõtja PEAB käima üldhariduskoolis. Võisteldakse neljas vanusegrupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX ja X-XII klass. Oma vanusegrupist vanemate lauljate kasutamine ei ole lubatud, nooremate aga küll. Koosseisu järgi liigitame ansamblid kolme gruppi: poiste- (mees-), tütarlaste- (neidude-)ja segaansamblid.


Tingimused


Hindamine

Hinnatakse esinemiskultuuri, kunstilist taset, intonatsiooni ja sisulist väärtust. Tähtis on jõukohane repertuaar ja laulu sobivus vastavale vanusegrupile. Hindab zürii, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse välja laureaaditiitel parimale ansambli liigile. Vastava taseme puudumise korral on züriil õigus jätta auhind välja andmata. Lisaks kuulutatakse välja mitmeid eripreemiaid. Kõigi osalejate hulgast valitakse välja üldvõitja (Grand prix).


Ööbimine

Toimub Jõgeva Gümnaasiumi klassiruumides. Kaasa võtta kõik – madratsist kaisukaruni.


Osavõtumaks

150 krooni iga osavõtja ja juhendaja kohta

Võimalik tasuda nii sularahas (registreerumisel kohapeal) või ülekandega (Jõgeva Gümnaasium, Hansapank arvelduskonto nr 1120233565, märgusõna “ALO”). Kõigis küsimustes, mis puudutab “RAHA”, palume pöörduda meie raamatupidaja poole (Kaja Pärtels – 772 2894 või 511 0327).

Avamisel ja lõpetamisel laulame kõik koos ühe Alo Mattiiseni laulu. Traditsiooniliselt on selleks laul muusikalist “Väike merineitsi”.


Registreerimine

Veebis
Teatamise viimane kuupäev on 15. veebruar 2007. a. PALUN ära hiline!

Aadress: Rohu 10, 48307 Jõgeva
Faks 772 2894, e-post maretoja@hot.ee
Telefon 772 1976 (tööl) või 520 2244 (Maret Oja)

Kohtumiseni Jõgeval!

ALO MATTIISENILE PÜHENDATUD MUUSIKAPÄEVADE RAAMES TOIMUNUD ÜLERIIGILISE ANSAMBLITE KONKURSI ÜLDTULEMUSED 2008

IV – V KLASS 

                                                          

VI – VII KLAS


VIII – IX KLASS


X – XII KLASS