Alo 2009

ALO MATTIISENILE PÜHENDATUD ÜLERIIGILISE ANSAMBLITE KONKURSI PARIMAD 2009

GRAND PRIX – Rapla Laulustuudio noormeeste ansambel TOHOHH, juhendaja Thea Paluoja


LAUREAADID:


IV- V klass


VI – VII klass


VIII – IX klass


X – XII klass – segaansamblid


X – XII klass – neidude ansamblid


X – XII klass – meesansamblid


ERITUNNUSTUSED

AJAKAVA

6. MÄRTS 2009

13:00 Üleriigilise ansamblite konkursi avamine

14:00 I kontsert IV – V kl15:30 Lõunasöök

17:00 II kontsert VI – VII kl


19:00 Õhtusöök

21:00 Pidu

24:00 Öörahu


7. MÄRTS 2009

08:30 Hommikusöök

10:00 III kontsert VIII – IX kl12:00 IV kontsert X – XII kl13:30 Lõunasöök

15:00 V kontsert X – XII kl16:30 Õhtusöök

18:00 Kontsert

REVALIA KAMMERMEESKOOR
Dirigent HIRVO SURVA

19:30 Üleriigilise ansamblite konkursi lõpetamine ja autasustamine

XIII ÜLERIIGILISE KOOLINOORTE VOKAALANSAMBLITE KONKURSI JUHEND 2009

Aeg: 6.-8. märts 2009, algus kell 13.00
Koht: Jõgeva Gümnaasium, Rohu 10, 48307 Jõgeva
Esinemispaik: Jõgeva Gümnaasiumi aula, kus on hea akustika ja lava ees on astmed. Korralik helitehnika ja valgustus.


Osavõtjad

Olenemata tegutsemise kohast, võivad osa võtta kõik koolinoorte ansamblid. Osavõtja PEAB käima üldhariduskoolis. Võisteldakse neljas vanusegrupis: IV-V, VI-VII, VIII-IX ja X-XII klass. Oma vanusegrupist vanemate lauljate kasutamine ei ole lubatud, nooremate aga küll. Koosseisu järgi liigitame ansamblid kolme gruppi: poiste- (mees-), tütarlaste- (neidude-)ja segaansamblid.


Tingimused


Hindamine

Hinnatakse esinemiskultuuri, kunstilist taset, intonatsiooni ja sisulist väärtust. Tähtis on jõukohane repertuaar ja laulu sobivus vastavale vanusegrupile. Hindab zürii, kuhu kuuluvad vabariigis tuntud muusikategelased. Igas vanusegrupis antakse välja laureaaditiitel parimale ansambli liigile. Vastava taseme puudumise korral on züriil õigus jätta auhind välja andmata. Lisaks kuulutatakse välja mitmeid eripreemiaid. Kõigi osalejate hulgast valitakse välja üldvõitja (Grand prix).


Ööbimine

Toimub Jõgeva Gümnaasiumi klassiruumides. Kaasa võtta kõik – madratsist kaisukaruni.

Registreerimine
Veebis
Teatamise viimane kuupäev on 15. veebruar 2009. a. PALUN ära hiline!


Aadress: Rohu 10, 48307 Jõgeva
Faks 772 2894, e-post maretoja@hot.ee
Telefon 772 1976 (tööl) või 520 2244 (Maret Oja)


Avamisel ja lõpetamisel laulame kõik koos ühe Alo Mattiiseni laulu. Traditsiooniliselt on selleks laul muusikalist “Väike merineitsi”. Nooti on võimalik saadahttp://www.hot.ee/alomattiisen/yhislaul.htm


Osavõtumaks

Osavõtumaks on iga laulja ja juhendaja kohta 150-EEK-i. See sisaldab kõiki materjale, söögikordi ja kontserte.

Raha kanda SB 1120155067 või ÜP 10102021814008. Maksta võib ka sularahas kohapeal.


Kõik rahasse puutuvad probleemid lahendada Kaja Pärtelsiga. Tel. 5110327,kaja.partels@joggym.edu.ee

ALO MATTIISENILE PÜHENDATUD MUUSIKAPÄEVADE RAAMES TOIMUNUD ÜLERIIGILISE ANSAMBLITE KONKURSI ÜLDTULEMUSED 2009

IV – V klass


VI – VII klass


VIII – IX klass


X – XII klass