Jõgevamaa etlejate piirkondlik konkurss 2022

Jõgeval saab toimuma 3. veebruaril kell 10.00 Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss. Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva, 48306).

Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini. Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.


Eesmärk…

…on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. 


Vanuseklassid

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:


Kava pikkus

4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.

7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.

10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.


Hindamine

Etlejaid hindab žürii, kes valib välja parimad. Igast vanuseklassist valitakse välja vähemalt üks peapreemiavääriline. Peapreemiavääriline liigub edasi lõppvooru Õpilasetlejate riigikonkurssile 1. aprillil 2022 võistlema teiste maakondade parimatega, mis seekord toimub Sõmerus, Lääne-Virumaal.

Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.

Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.

Peale konkursi antakse väike tagasiside kõigile osalejatele üldiselt.


Osalustasu

Maakonnavoorus on sündmus tasuta!


Korraldajad

Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös: Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse ning Jõgeva Linnaraamatukoguga.

REGISTREERIMINE

Registreerimine kestis 1.veebruarini.

AJAKAVA

10.00-10.10 Avasõnad ning sündmuse tutvustus

10.10-10.30 4.-6. klasside etteasted

 

4.-6. KLASSID

 

1.     Berit Perk

Proosapala: "Ööbik ja lilled" (A.H.Tammsaare)

Luuletus:     "Sul koolis käies võõraks jäid..." (Omalooming)

 

2.     Hugo-Marten Härma

Proosapala: "Tõsijutt kuldriigist" (Andry Ervald)

Luuletus:     "Kallis koer" (Leelo Tungal)

 

3.     Mario Aganitš

Proosapala: "Kõnelused tiigriga ja teisi jutte" lugu alapealkirjaga "Kartul" (Donald Bisset)

Luuletus:     "Vari" (Hando Runnel)

 

4.     Liisa Mägi

Proosapala: "Lendav maailm" (Karl Ristikivi)

Luuletus:     "Rahvuslind" (Contra)


10.30-10.35 7.-9. klasside etteasted

 

7. – 9. KLASSID

5.     Oskar Kull

Proosapala: "Murka" (Siiri Konks)

Luuletus:     "Ma tundsin kahte suurt kivi" (Ellen Niit)

 

10.35-11.00 10.-12. klasside etteasted

 

10. – 12. KLASSID

 

6.     Karola Ilmjärv

Proosapala: "Vetelkõndija" (Kristiina Ehin)

Luuletus:     "Räägi tasa minuga" (Betti Alver)

 

7.     Maria Cosette Lepp

Proosapala: "Vaikuse muusika" (Doris Kareva)

Luuletus:     " Sel aastal..." (Tiia Toomet)

 

8.     Doris Piik

Proosapala: " Paadivargale" (Anu Raud)

Luuletus:     " Et olla daam, ma kannan kõrgeid kingi" (Doris Kareva)

 

11.00-11.30 Žürii arutelu ning kohvilaud

11.30-12.00 Kokkuvõtete tegemine, lõpetamine

Tulemused

 

PEAPREEMIAD

(Ühtlasi vabariiklikul konkursil Jõgevamaad esindavad õpilased…)

 

4.-6. KLASSIDE ARVESTUSES


Hugo-Marten Härma

Proosapala: "Tõsijutt kuldriigist" (Andry Ervald)

Luuletus: "Kallis koer" (Leelo Tungal)

Juhendaja: Liannne Saage-Vahur

 

Berit Perk

Proosapala: "Ööbik ja lilled" (A.H.Tammsaare)

Luuletus: "Sul koolis käies võõraks jäid..." (Omalooming)

Juhendaja: Helge Maripuu

 

7.-9. KLASSIDE ARVESTUSES


Oskar Kull

Proosapala: "Murka" (Siiri Konks)

Luuletus: "Ma tundsin kahte suurt kivi" (Ellen Niit)

Juhendaja: Lianne Saage-Vahur

 

10.-12 KLASSIDE ARVESTUSES


Doris Piik

Proosapala: "Paadivargale" (Anu Raud)

Luuletus: "Et olla daam, ma kannan kõrgeid kingi" (Doris Kareva)

Juhendaja: Lianne-Saage Vahur

 

ERIPREEMIAD


4.-6. KLASSIDE ARVESTUSES


Mario Aganitš (luuletuse lugemise eest)

Luuletus: "Vari" (Hando Runnel)

Juhendaja: Sirje Kütt

 

Liisa Mägi (luuletuse lugemise eest)

Luuletus: "Rahvuslind" (Contra)

Juhendaja: Miina Lehtla

 

10.-12 KLASSIDE ARVESTUSES

Karola Ilmjärv (proosapala lugemise eest)

Proosapala: "Vetelkõndija" (Kristiina Ehin)

Juhendaja: Tiiu Kirsimäe

 

Maria Cosette Lepp (proosapala lugemise eest)

Proosapala: "Vaikuse muusika" (Doris Kareva)

Juhendaja: Lianne Saage Vahur

Žüriisse kuulusid: Kristi Pukk, Kristiina Oomer ja Sten Siirak.

Sündmust juhtis Kirill Matiitsin ja Georg Sakrits.

NB! Järgime Terviseameti juhiseid sündmuse korraldamisel!

Kõigil osalejatel tuleb inimeste arvust sõltumata, alates 18. eluaastast, esitada COVID tõend vaktsineerituse, läbipõdemise (viimase 6 kuu jooksul) või varasemalt tehtud negatiivse testi (kuni 48 tundi varem tehtud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem tehtud PCR-testi) tulemuse kohta.

Kiirtesti võimalust korraldaja ei paku! Testimise peab läbi viima tervishoiuteenuse osutaja. Samuti saab enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2-antigeen-RTD testi Terviseameti juhiste kohaselt teha üldapteegi tegevusloa omaja juures kuni 48 tundi enne üritusel osalemist.

Korraldajad kontrollivad COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral küsitakse osalejalt isikut tõendavat dokumenti.

Siseruumides tagatakse hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine. Maskikandmine on soovituslik. Järgime koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid vastavalt Terviseameti juhistele. Rohkem infot saab veebilehelt www.kriis.ee.

Lisainfo

Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
stensiirak@gmail.com või telefonil 5348 0981
(Sten Siirak, Tähetund MTÜ juhatuse liige).


Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Lisainfo riigikonkursi kohta SIIN…

Kohtumiseni Jõgeval!