JÕGEVAMAA PIIRKONDLIK ETLEJATE KONKURSS 2025

Jõgeval toimub 4. veebruaril algusega kell 10.00 Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss. Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva, 48307).

Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini. Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. 


Mida oodatakse?

Õpilane esitab peast ühe proosapala ja ühe luuletuse. Ilulugeja hea esitus eeldab ilmekat ning kunstipärast ettekannet, kus olulisel kohal on hääl ning miimika. Esituse aeg ei kõnni etleja ringi ning ei kasuta rekvisiite. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid. Oluline on, et kava oleks õpilasetlejale sobilik ning jõukohane. 


Eesmärk…

...on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.


Vanuseklassid

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:


Kava pikkus


Hindamine

Etlejaid hindab žürii, kes valib välja maakonna esindajad lõppvooru Õpilasetlejate riigikonkursile Palamusele O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumisse 16. veebruaril. Igast vanuseklassist valitakse välja vähemalt üks peapreemiavääriline.

Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.

Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.

Peale konkursi antakse üldine tagasiside kõigile osalejatele.


Osalustasu

Maakonnavoorus on sündmus tasuta!


Registreerimine

Palume registreerida osaleja hiljemalt 29. jaanuariks 2024.


Korraldajad

Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös Jõgeva Linnaraamatukoguga.

Lisainfo

Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
kadi@tahetund.eu või telefonil 5302 9802.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Kohtumiseni Jõgeval!