Jõgevamaa etlejate piirkondlik konkurss 2024

Jõgeval toimub 1. veebruaril Jõgevamaa piirkondlik õpilasetlejate konkurss. Asukohaks Jõgeva Linnaraamatukogu (Rohu 10, Jõgeva, 48306).

Keda ootame osalema?

Osalema ootame põhikoolide, gümnaasiumide ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilasi 4.-12.klassini. Õpilane esitab ühe proosapala ja ühe luuletuse. Valida võib nii Eesti kui ka maailma autoreid.


Eesmärk…

…on suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest. 


Vanuseklassid

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:


Kava pikkus


Hindamine

Etlejaid hindab žürii, kes valib välja maakonna esindajad lõppvooru Õpilasetlejate riigikonkursile (asukoht selgumisel). Igast vanuseklassist valitakse välja vähemalt üks peapreemiavääriline.

Hindamisel arvestatakse õpilasele määratud kava sobivust ning jõukohasust.

Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada ning riikliku konkursi kriteeriumitele mittevastavad esinejad maakonda esindama saatmata jätta.

Peale konkursi antakse üldine tagasiside kõigile osalejatele.


Osalustasu

Maakonnavoorus on sündmus tasuta!


Korraldajad

Korraldajaks Jõgevamaa piirkondlikus voorus on Tähetund MTÜ koostöös Jõgeva Linnaraamatukoguga.

Lisainfo

Lisainfot on võimalik maakondliku konkursi kohta saada:
sten@tahetund.eu või telefonil 5348 0981.

Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Kohtumiseni Jõgeval!